CHKO Pálava

Pálava - Roháč obecnýZa chráněnou krajinnou oblast byla Pálava, kterou tvoří krajinný komplex Pavlovských vrchů a údolní nivy řeky Dyje, vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR v roce 1976.

Její oblast zabírá území o velikosti 83 km2 a jejím nejvyšším bodem je vrchol Děvína. Symbolem CHKO Pálava se stal dub šípák, který sice roste po celé České republice, ale centrem výskytu tohoto stromu je právě Pálava.

Hlavním úkolem chráněné krajinné oblasti je ochrana kulturní zemědělské krajiny a uchovat zdejší společenstva vzácných rostlin a živočichů a přitom zachovat typický krajinný ráz. Ze vzácných živočichů, které obývají toto území, stojí za zmínku například kudlanka nábožná, roháč obecný, ještěrka zelená, bobr evropský nebo zlatohlávci. Zahlédnout můžete například orla mořského, strakapouda jižního a mnoho dalších. V místních jeskyních žijí populace různých druhů netopýrů. Pálava je skutečným rájem pro znalce flory. K nejvýznamnějším rostlinám patří například hvozdík Lumnitzerova pálavského, který je světovou raritou. Proslulé jsou místní kosatce nebo písečnice velkokvětá.

Pálava rovněž patří do programu Natura 2000. Jedná se vlastně o soustavu chráněných území, jejichž cílem je zajistit ochranu nejcennějších živočichů, rostlin i typů přírodních stanovišť. O tom, že se jedná o unikátní oblast, je přesvědčena i mezinárodní organizace UNESCO, která CHKO Pálavu vyhlásila biosférickou rezervací. K tomu došlo v roce 1986.

Rezervujte si hotel na Pálavě ještě dnes!

Poměrně nedávno, v roce 2004, byla tato oblast rozšířena o Lednicko, Valticko a nivu řek Moravy a Dyje nad jejich soutokem. Zároveň s tím byl změněn i název na biosférickou rezervaci Dolní Morava. Kromě toho se zde nachází také mnoho dalších maloplošných chráněných území, z nich těmi nejvýznamnějšími jsou Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska, přírodní rezervace Svatý kopeček, Turold a mnoho dalších.

© Copyright 2024 | Pálava | www.palava.cz
Vyrobilo: MFAcko.cz